Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacici

Czytaj więcej...

Dotacje rozwojowe na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis wniosków, które będą miały przyznaną pomoc publiczną w tym kwartale:

Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Uproszczenie procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie procesu mobilnego typu B2B.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych technologii mobilnych. PKWiU: 30.02 - Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji.

Kompletne zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą 3w Design Team a jej partnerami

Budowa procesu mobilnego B2B wspomagającego proces tworzenia planów treningowych i obsługę klientów obiektów sportowych wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem Mobifit a systemami Partnerów.

DEMETER-zaimplementowanie od a do Z procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG.

Incentive - zaprojektowanie nowoczesnego portalu łączącego program motywacyjny dla członków personelu sprzedażowego średnich przedsiębiorstw z podnoszeniem ich kompetencji zawodowych.|Integracja systemów zdalnych w celu automatyzacji modeli biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Jan a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego.

Integracja systemów ITch w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą TTCP a jego Dostawcami i Odbiorcami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kompeksowe zarządzanie ochroną patentową wynalazków opracowanych przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej wraz z badaniem możliwości gospodarczego ich wykorzystania na świecie.

Ochrona patentowa - Tkaniny z włókien celulozowych zawierające nanoligniny, metoda zastosowania nanolignin na tkaninach i wykorzystanie nanolignin w produkcji tkanin

Opracowanie i wdrożenie aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Zaprojektowanie Planu rozwoju eksportu mającego na celu określenie optymalnych instrumentów proeksportowych dostosowanych do specyfiki działalności Logintrans Sp. z o. o.

OXYGEN-zaimplementowanie od a do Z procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą danych poddostawców

Postdirectly.com - innowacyjna platforma udostępniające szeroką gamę wyspecjalizowanych narzędzi ułatwiających tworzenie, redagowanie i dystrybucję treści marketingowych.

Przygotowanie Novainvest S.A. do pozyskania kapitału - m.in. od inwestorów prywatnych, z rynku NewConnect - w drodze publicznej oferty akcji serii E, który jest niezbędny do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki zbytu.

Opracowanie europejskiego serwisu mobilnego skupionego wokół zdrowego trybu życia z autorskimi narzędziami dietetycznymi oraz wyszukiwarkami tematycznymi

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnej e-usługi w postaci platformy internetowej zawierającej całkowicie automatyczne systemy inwestycyjne - StockSystems.

Zaprojektowanie calkowicie nowatorskiej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Zaprojektowanie teleinformatycznego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

Stworzenie kompleksowej platformy on-line ds. zarządzania stadami bydła w zakresie żywienia,reprodukcji i dobrostanu dla optymalizacji jakości i rentowności produkcji.

Zaprojektowanie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi, przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych.|Stworzenie serwisu mojadeska.pl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej.

Zaprojektowanie usługi wspierającej użytkowników przy organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań, dostępnej za pośrednictwem platformy www oraz aplikacji mobilnej.

Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni

Uzyskanie ochrony prawnejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 Determining a predisposition to cancer

Formalne zgłoszenie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED na terytorium UE, Chin i USA

Wdrożenie dedykowanego, modułowego systemu zdalnego B2B w przedsiębiorstwie Aloes w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między Aloes, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego rozwiązania klasy B2B upraszczającego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego procesu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi.

Zaimplementowanie od podstaw zdalnego procesu B2B w przedsiębiorstwie optymalizującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi. |Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy DAKO a partnerami i kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw nowej technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych wyposażenia przenośnego i stałego pomieszczeń oraz obiektów mieszkalnych szansą na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Nowoczesne Meble.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu informatycznego optymalizującego procesy biznesowe między Learn Up a Partnerami w zakresie świadczonych usług e-learningowych i pozostałych nowoczesnych form szkoleniowych szansą na dalszy, dynamiczny rozwój spółki.

Wdrożenie rozwiązania telekomunikacyjnego typu B2B integrującego system firmy Słowik Sp. z o.o. z systemami firm partnerskich, w zakresie elektronicznej wymiany danych i informacji.

Wdrożenie systemu B2B, a także zaawansowanego procesu przetwarzania danych w formule SaaS w firmie ORBITGAZ BYTOM Spółka Cywilna Jarosław Szczerba, Bernadeta Szczerba w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych.

Wdrożenie w firmie MASZYNOWA.PL S.C modelu B2B usprawniającego procesy biznesowe pomiędzy firmą a jej partnerami poprzez automatyzację wymiany danych.

Wniosek o wsparcie pienieżne przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I Etapu działania 6.1 Paszport do Eksportu, polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wsparcie na pozyskanie ochrony własnosci przemysłowej we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce wynalazku System pay121 (pay one to one) do tworzenia, udostępniania, dekretowania i archiwizacji faktur elektronicznych”

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki.

Zwiększenie potencjału w pełni nowatorskiego i konkurencyjnego Alfa Systems Sp. z o. o. poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowychTagi: